7. listopada 2015.

Promidžbe i događanja

Usluge promidžbe i organizacija promotivnih događanja

Usavršili smo umijeće miješanja posla sa zadovoljstvom i možemo Vam pomoći da Vama važan dan bude besprijekorno organiziran.

Ponosni smo da Vam možemo pružiti personaliziranu uslugu i uslugu orijentiranu ka rezultatima -bilo da se radi o događaju za pet ili 500 gostiju.

+ Korporativni domjenci i susreti
+ Sastanci
+ Gala večere
+ Susreti
+ Prezentacije proizvoda
+ Radionice
+ Team building aktivnosti
+ Proslave rođendana

Neka planiranje Vaše promidžbe ili doganjanja počne i završi pozivom samo jednog telefonskog broja.